เอกสาร

เลือกดูหมวดหมู่ด้านล่างเพื่อดูเอกสารด้านเทคนิคและการตลาดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมเนื้อหาซอฟต์แวร์ BarTender และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเรา ซึ่งรวมถึงเรื่องราวน่าสนใจที่เล่าว่า BarTender ช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ทั่วโลกอย่างไร

กรณีศึกษา เอกสารอธิบาย แผ่นพับ คู่มือ BarTender

การจัดทำฉลากปากกาอินซูลินในระบบสาธารณสุขท้องถิ่น

BarTender ให้ความแม่นยำและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยโดยการผสานข้อมูลในฐานข้อมูลเภสัชกรรม, สร้าง ISMP, ข้อความกันความคลาดเคลื่อนของยา และการคำนวณตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการจ่ายและใช้ยาอย่างปลอดภัยโดยอัตโนมัติ.


การจัดทำฉลากยา FDA 21 CFR ส่วนที่ 11 สากลสำหรับหลายหน่วยงาน

อ่านดูว่า BarTender ได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานฉลากซึ่งต้องลงแรงปฏิบัติเป็นการทำงานอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพในซัพพลายเชน และลดโอกาสของการใช้งาน CFR 21 ส่วนที่ 11 สากลสำหรับหลายหน่วยงานในสาขาเภสัชกรรมอย่างไร


การใช้งานทั่วโลกจากส่วนกลางและการใช้งานร่วมกับ SAP โดยคู่สัญญาผลิตบรรจุัภัณฑ์ของ Vetter Pharma

Vetter Pharma สร้าง พิมพ์ และดูแลจัดการฉลากโดยตรงจาก SAP เรียนรู้วิธีที่ BarTender ช่วย Vetter ในการทำให้ระบบจัดทำฉลากง่ายขึ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลเรื่องการตั้งหมายเลขเฉพาะควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน GMP


การใช้งานซอฟต์แวร์ BarTender ร่วมกับซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามเกณฑ์ IUID

ในวิดีโอกรณีศึกษาจากปี 2010 นี้ ดูว่าผู้รวมระบบ (The Danby Group) และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ IUID (A2B Tracking Solutions) ใช้ซอฟต์แวร์ BarTender โดย Seagull Scientific เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับธุรกิจ Force Protection ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ทหารซึ่ง "ป้องกันการซุ่มโจมตีและวัตถุระเบิด" (MRAP) ได้อย่างไร


คุณสมบัติใหม่ๆ ใน BarTender 2016

Integration Builder ใหม่, Print Portal,Administration Console และการสนับสนุนระบบ 64 บิต ปรับปรุงรูปแบบการป้อนข้อมูล, Visual Basic Script Editor, การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสารอธิบายตอนนี้


Design

Assigning Sequential Numbers
Using Serialization to Assign Unique Identifiers to Items (updated 2559-03-02)
Creating Intelligent Templates™
Using dynamic design techniques to print multiple outputs using a single document (updated 2559-08-05)
Using GS1 Application Identifiers
Adding Application Identifiers Using BarTender's Application Identifier Wizard (updated 2558-11-04)
Using International Characters in BarTender
How to Read Data and Print Characters from Almost Every Language and Writing System in the World (updated 2560-03-07)
Color Coding Your Items
How to Dynamically Change the Color of Objects on Your Template (updated 2559-08-03)
Weighing Scales
Installing and Using Weighing Scales with BarTender's Data Entry Forms (updated 2559-09-27)
Creating Headers and Footers
Using a Page Template to Add Headers and Footers to Your Document (updated 2559-03-02)

Printing

Drivers by Seagull™
The Advantage of Using Drivers by Seagull (English version updated 2018-10-17) (updated 2558-10-17)
Installing Drivers by Seagull™
How to Properly Install, Upgrade and Remove Drivers by Seagull™ (updated 2561-05-02)
Exporting Printer Code Templates
The Advantages and Disadvantages of using PCTs with BarTender (updated 2558-11-06)
Printer Driver Upgrades
Important improvements and changes for Drivers by Seagull™ v. 2017.1 and later (updated 2561-06-07)
Optimizing Print Performance
Configuring Your Printers and Optimizing Your Templates for Maximum Throughput (updated 2558-11-08)
Status Monitoring
Using Drivers by Seagull™ to Display Printer Status Information (updated 2558-11-08)
The BarTender Print Portal App
Professional Printing Using Your Smartphone or Tablet (updated 2559-12-01)

Automation

BarTender Integration Methods
Integrating BarTender's Printing and Design Functionality with Your Custom Application (updated 2559-08-08)
Integrating with BarTender Integration Builder
Building, Testing and Deploying BarTender Integrations with Business Systems, Including SAP and Oracle (updated 2559-08-08)
Integration with SAP (BarTender 10.1 and earlier)
How to Automatically Print BarTender Labels using SAP's Auto-ID Infrastructure (AII), IDocs, and SAPscript (updated 2557-06-17)
Transitioning from Commander to Integration Builder
How to Convert Legacy Commander Task Lists into Integration Files (updated 2559-08-03)
Integration with Oracle's WMS and MSCA (BarTender 10.1 and earlier)
How to Automatically Print Labels from Oracle Applications (updated 2557-06-17)
Integration with IBM WebSphere Sensor Events (BarTender 10.1 and earlier)
How to Automatically Print Labels from IBM WebSphere Sensor Events (updated 2557-06-17)
Exporting Printer Code Templates
The Advantages and Disadvantages of using PCTs with BarTender (updated 2558-11-05)
Commander
Middleware for Automatically Printing Labels in Response to User-Defined Events (Replaced in BarTender 2016 with the Integration Builder.) (updated 2559-09-27)
Automation with BTXML Script
Using BarTender XML to Automate BarTender and Integrate with Other Applications (updated 2560-03-03)

Management

32-bit and 64-bit BarTender
How to Select the Right Version for Your Needs (updated 2559-09-28)
BarTender Software Activation
A Guide to Activating BarTender Software (updated 2558-11-06)
Revision Control
Solutions to Protect Your Documents and Track Workflow (updated 2558-11-09)
Licensing for BarTender's Automation Editions
Understanding Printer-Based Licensing and How to Configure Seagull License Server (updated 2561-10-14)
Silent Install
Installing BarTender and Seagull License Server Using Command Lines (updated 2561-10-13)
BarTender Version Upgrades
Best Practices for Updating Your BarTender Installation (updated 2561-10-12)
BarTender System Security
Selecting the Best Security Measures for Your BarTender Environment (updated 2559-08-03)
Using BarTender with Remote Desktop Services and Citrix XenApp
Printing and Licensing Issues (updated 2561-10-14)
Understanding the BarTender System Database
The central data storage for applications in the BarTender Suite. (updated 2561-10-13)

Industries

GHS Compliance Labeling
Printing Labels That Comply with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) (updated 2560-03-31)
EU Energy Labeling
Printing Labels That Comply with EU Directive 2010/30/EU (updated 2558-11-06)
EU Food Allergen Labeling
Using BarTender to print labels that comply with EU regulation N° 1169/2011 (updated 2559-08-03)
GHS Compliance Labeling for Version 10.0 and Older
Printing labels that comply with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) (updated 2557-06-18)

Companion Applications

Printer Maestro
True Enterprise Print Management for Windows (updated 2559-08-03)
Batch Maker
Simplifying Repetitive Print Operations (updated 2559-08-03)
Librarian
Integrating Secure Workflow and Revision Control into Your Production Environment (updated 2558-11-06)
History Explorer
View and Export Logged Print Job Information (updated 2559-08-03)
Administration Console
Managing BarTender Security, the BarTender System Database, Integrations and Services (updated 2558-11-06)
Print Station
Point-and-Click Printing (updated 2559-08-11)
Reprint Console
Quickly and Easily Reprint Items (updated 2558-11-09)
BarTender Print Portal
Web-Based Software for Printing BarTender Documents (updated 2559-12-01)
BarTender Web Print Server
Web-Based Software for Printing Barcodes, Labels, ID Cards and More (Version 10.1 and earlier; replaced in BarTender 2016 with the Print Portal) (updated 2555-06-11)
Commander
Middleware for Automatically Printing Labels in Response to User-Defined Events (Replaced in BarTender 2016 with the Integration Builder.) (updated 2559-09-27)

What's New

What's New in BarTender 2016
New Integration Builder, Print Portal, Improved Database Connectivity, Administration Console, 64-bit Support, Improved Data Entry Forms and Visual Basic Script Editor, and Much More (updated 2558-11-10)
What's New in BarTender 10.1
Improved Serialization, New Global Data Fields, New Custom Page Templates, New Conditional Printing and More. (updated 2556-09-26)
What's New in BarTender 10.0
Card Printing, Advanced Drawing Functions, Major User-Interface Improvements, Data Type Support and more. (updated 2555-03-01)
What's New in BarTender 9.4
Enhanced Rich Text, Two-sided Printing, Live Database View While Editing, and Many Other Improvements (updated 2554-01-19)
What's New in BarTender 9.3
Improved Print-Time Data Entry Forms, Powerful New Weighing Scale Support, Improved IBM WebSphere Functionality, Serial Port Triggers and more! (updated 2553-05-14)
What's New in BarTender 9.2
Revision Control, new Print Utilities, new Commander Features, and more! (updated 2552-12-01)
What's New in BarTender 9.1
The brand new Security Center, expanded reprint functionality, new bar codes, and more! (updated 2552-04-21)
What's New in BarTender 9.0
Details about our Biggest Software Release in Over Ten Years (updated 2552-02-03)

แผ่นพับ BarTender

เลือกโบรชัวร์และภาษาที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:


คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน (PDF)

คุณสมบัติใหม่ๆ ใน BarTender 2016(เนื้อหาสรุป)

เนื้อหาสรุปนี้อธิบายคุณสมบัติใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงของ BarTender 2016BarTender 2016 ซึ่งจะยกระดับประสบการณ์ในการออกแบบและการพิมพ์และทำให้จัดการและดูแลการทำงานของคุณได้ง่ายกว่าที่เคย สำหรับคำอธิบายคุณสมบัติใหม่แบบเต็ม โปรดอ่านเอกสารอธิบาย

ซอฟต์แวร์ BarTender สำหรับการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์

ซอฟต์แวร์บาร์โค้ดและฉลาก BarTender เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ด้านการปฏิบัตตามเกณฑ์ของฉลาก GHS ในโรงงานเคมีของโลก ซึ่งผู้ผลิต 100 อันดับแรกของ ICIS ไปจนถึงผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคขนาดเล็กเลือกใช้

ซอฟต์แวร์ BarTender สำหรับการทำฉลากอาหาร

BarTender มอบการควบคุมกระบวนการทำงานจากส่วนกลางที่ปลอดภัยสำหรับการจัดทำฉลากอาหาร และให้การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ตระกูลที่หลากหลายตลอดทั้งซัพพลายเชนของคุณ ทั้งเครื่องพิมพ์แบบพกพาในพื้นที่หรือบนเรือ เครื่องพิมพ์ระยะไกลในห้องเย็นจัดเก็บสินค้า หรือเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในส่วนประมวลผลหรือผลิตส่วนกลาง

ซอฟต์แวร์ BarTender สำหรับการจัดทำฉลากและทำเครื่องหมายอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เลือก BarTender สำหรับความสามารถด้านความปลอดภัยและการตั้งหมายเลขเฉพาะที่ยอดเยี่ยม BarTender สามารถปรับขนาดเพื่อใช้กับข้อกำหนดระบบใดๆ ได้ และปรับใช้ได้กับเทคโนโลยี AIDC ทั้งหมด.

ซอฟต์แวร์ BarTender สำหรับการจัดทำฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารของ EU (FIC)

BarTender มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับทำงานการออกแบบอัตโนมัติ และการพิมพ์ฉลากส่วนผสมที่เป็นไปตามมาตรฐาน FIC คุณไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมหรือแบบฟอร์มพิเศษเพิ่มเติม

เลือกภาษาของคุณเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ BarTender หมายเหตุ (PDF)::

สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูระบบช่วยเหลือของ BarTender หรือเอกสารอธิบายของเรา ระบบช่วยเหลือของ BarTender ยังมีให้บริการออนไลน์ด้วย (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในตอนนี้).

ต้องการคู่มือสำหรับเวอร์ชั่นเก่ากว่าหรือ

10.0 และ 10.1:
9.3 และ 9.4:
8.0 และ 8.01:
ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของ BarTender

คุณสมบัติใหม่ๆ ใน BarTender 2016

เปรียบเทียบรุ่น

ขอข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ซื้อ BarTender

อัปเกรด BarTender

ลงทะเบียน BarTender

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

รับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ซอฟต์แวร์บาร์โค้ด

ลูกค้าของเราบอกว่า

"ความสามารถของ BarTender ในการใช้งานร่วมกับ ERP และระบบจัดการการออกเอกสารข้อมูลความปลอดภัยใดๆ พร้อมกับแม่แบบอัจฉริยะที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ เรียกใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายเรื่องกฎเกณฑ์ GHS ของฉลาก" ที่ลูกค้าผลิตภัณฑ์เคมีทั้งหมดของเรา"

—ริค ชิลลิ่ง, ประธาน, Integrated Productivity Systems (IPSi)