ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อื่น

Seagull License Server Remote Assistant

สำหรับใช้งานกับไคลเอ็นต์ Citrix และ Remote Desktop

คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Remote Assistant for Seagull License Server บนเครื่องไคลเอ็นต์ PC ใดๆ หากข้อความดังต่อไปนี้เป็นจริง:

  • คุณใช้งาน BarTender รุ่น Automation หรือ Enterprise Automation
  • BarTender ทำงานภายในเซสชั่นไคลเอ็นต์ของ Citrix XenApp หรือ Windows Remote Desktop
  • คุณใช้เซสชั่นนั้นของ BarTender เพื่อพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปซึ่งเชื่อมโยงไว้กับเครื่องไคลเอ็นต์ PC ของคุณ

หากไม่สามารถติดตั้ง SLS Remote Assistant บนเครื่องไคลเอ็นต์ PC ของคุณในสถานการณ์นี้ อาจทำให้ Seagull License Server นับจำนวนเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของคุณเกินไปมาก และทำให้ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ทั้งหมดของคุณลดลงได้

คลิกที่นี่คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดองค์ประกอบ SLS Remote Assistant

(เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ ให้คลิกสองครั้งที่ไฟล์เพื่อใช้งานโปรแกรมติดตั้งที่แยกไฟล์ด้วยตัวเอง)

สำหรับที่สมบูรณ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ SLS Remote ที่สมบูรณ์ โปรดอ่านเอกสารอธิบาย""การใช้งาน BarTender กับ Remote Desktop Services และ Citrix XenApp"."

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ Seagull License Server โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:


แบบอักษร TrueType ที่มีอักขระศูนย์ขีดคร่อม

ลูกค้าของเราบางส่วนระบุถึงความต้องการใช้แบบอักษรที่มีเลขศูนย์ที่มีขีด หน้านี้ประกอบด้วยแบบอักษร TrueType ซึ่งมีเลขศูนย์ที่มีขีด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ: แบบอักษรนี้มีให้บริการตามสภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการรับประกันหรือการสนับสนุนทางเทคนิคใดๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบอักษรนี้ ซึ่งรวมถึงคำถามเรื่องการอัปเดตและการออกใบอนุญาต โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตแบบอักษร องค์การการปรับปรุงซอฟต์แวร์.

แบบอักษร TrueType ที่มีเลขศูนย์ที่มีขีด: Crystal