banner-chemicalsjpg

การจัดทำฉลากสำหรับ GHS (ระบบการจัดกลุ่มสารเคมีสากล)

BarTender® ซอฟต์แวร์ BarTender เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ด้านฉลาก GHS ในโรงงานเคมีของโลก ซึ่งผู้ผลิต 100 อันดับแรกของ ICIS เช่นเดียวกับผู้ประกอบการส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคเลือกใช้ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เลือก BarTender เพราะใช้งานง่ายและเป็นเทคโนโลยีที่สามารถกำหนดค่าเองได้ ทั้งหมดนี้มาจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา เราเข้าใจถึงความกดดันด้านข้อบังคับและซัพพลายเชนที่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต้องเผชิญ


เกี่ยวกับ GHS

องค์การสหประชาชาติใช้ระบบการจัดกลุ่มสารเคมีสากลและการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ (GHS) ในปี 2002 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความปลอดภัยของคนงานและทำให้การค้าทั่วโลกง่ายขึ้นโดยการกำหนดกฎที่ครอบคลุมเรื่องการฝึกอบรม การจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์ และเอกสารประกอบเรื่องความปลอดภัยเพื่อระบุสารเคมีและวิธีการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยในที่ทำงาน UN จะพิจารณาและแก้ไข GHS ทุกสองปี โดยฉบับแก้ไขที่หกจะมีในปี 2015

ประเทศสมาชิก UN แต่ละประเทศจะตัดสินใจถึงหมวดหมู่และองค์ประกอบของระบบที่จะนำไปปฏิบัติและกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติของตัวเอง

ในสหรัฐฯ GHS ถูกนำมาใช้ในปี 2012 โดยมีกำหนดเวลาภายในปี 2014, 2015 และ 2016 GHS มีการดูแลโดย OSHA และบางครั้งเรียกว่า HazCom 2012 ข้อควรจำคือเป้าหมายหลักของ OSHA คือความปลอดภัยในที่ทำงาน เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในความดูแลของหนึ่งในพนักงานคนหนึ่งของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการดูแล การจัดเก็บ หรือขนส่ง OSHA จะถือว่าคุณต้องรับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์มีการจัดทำฉลากอย่างเหมาะสม คนงานจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลอันตรายที่สมบูรณ์ได้เสมอ

ในสหภาพยุโรป GHS เรียกว่า CLP ซึ่งย่อมาจากข้อบังคับ EC หมายเลข 1272/2008 เรื่องการจัดหมวดหมู่ การจัดทำฉลาก และการทำบรรจุภัณฑ์ของสารและสารผสม" มีการรับมาใช้ในปี 2008 และเริ่มใช้ปฏิบัติในปี 2009 CLP มีการจัดการดูแลโดยองค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป (ECHA)

GHS มีการนำข้อบังคับนี้มาใช้แบบเต็มรูปแบบและมีผลบังคับในญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ และไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่นๆ ใน APAC ใช้ข้อบังคับนี้ในหลายระดับ

สำหรับข้อมูลแบบเจาะจง ให้เลื่อนเมาส์เหนือแผนที่เพื่อดูสถานะการนำข้อบังคับ GHS มาปฏิบัติสำหรับประเทศและภูมิภาคที่เลือก.

ประเทศ/ภูมิภาคที่ได้นำ GHS มาใช้แล้ว
ประเทศ/ภูมิภาคที่กำลังอยู่ในขั้นตอนนำ GHS มาใช้
ให้เลื่อนเมาส์เหนือแผนที่เพื่อดูสถานะการนำข้อบังคับ GHS มาปฏิบัติสำหรับประเทศและภูมิภาคที่เลือก
ประเทศบราซิล
สารบริสุทธิ์ต้องถูกจัดหมวดหมู่ บรรจุ และติดฉลากอย่างเหมาะสม และมี SDS กำกับ สารเคมีผสมต้องดำเนินการตามเกณฑ์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ปี 2015 ภาษาบราซิล ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่ถูกกำหนดสำหรับการติดฉลากและการทำเอกสาร
ประเทศแคนาดา
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศแคนาดา ออกร่างข้อเสนอสำหรับการบังคับใช้ GHS และช่วงเสนอความคิดเห็นปิดในวันที่ 15 กันยายน ปี 2013 กฎสุดท้ายที่รอดำเนินการ
ประเทศจีน
บังคับใช้สำหรับขนส่ง SDS ฉลากและการจัดหมวดหมู่
สหภาพยุโรป/ EEA
ข้อบังคับการจัดหมวดหมู่ การทำฉลากและการทำบรรจุภัณฑ์ (CLP) รวมสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปให้ใช้มาตรฐาน GHS เดียวกันซึ่งบังคับใช้เต็มอัตราในเรื่องสาร กำหนดเส้นตายสำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับสารผสมคือวันที่ 1 มิถุนายน 2015 ประเทศตุรกี ที่เข้าร่วม EU ไม่นานมานี้ได้กำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับสารในวันที่ 1 มกราคม ปี 2013 ประเทศมาซิโดเนียผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก EU อยู่ในขั้นตอนการบังคับใช้ GHS
ประเทศอินเดีย
แบบร่างกฎได้ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 ในเดือนตุลาคม ปี2013 กฎฉบับสุดท้ายยังคงไม่ได้รับการตีพิมพ์
ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเริ่มกระบวนการใช้ GHS ในปี 2001และมีการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวอย่างเต็มที่
สหพันธรัฐรัสเซีย
การนำกฏ GHS มาใช้เป็นไปตามความสมัครใจ บังคับใช้อย่างเต็มที่สำหรับขนส่งสินค้าอันตราย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (EEC) ได้นำข้อบังคับมาใช้ ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้ GHS มีผลผูกพันตามกฏหมายภายในเดือนกรกฎาคมปี 2017 หากประเทศสมาชิก (รัสเซีย คาซัคสถาน และ เบลารุส) สามารถมีแนวคิดที่เป็นเอกฉันท์เรื่องการบังคับใช้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 1 ธันวาคม ปี 2013 เป็นวันกำหนดเส้นตายการฝึกอบรมพนักงานเรื่องการติดฉลากและการเปลี่ยนฉลาก SDS ใหม่ วันที่1 ธันวาคม ปี 2015 เป็นวันกำหนดเส้นตายสำหรับการปฏิบัติตามบทบัญญัติ GHS ยกเว้นผู้จัดจำหน่ายที่อาจยังสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ของพวกเขาที่ใช้ฉลากในระบบเก่า วันที่ 1 มิถุนายน ปี 2016 สารเคมีที่จัดเก็บและขนส่งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจะต้องถูกติดฉลากและขนส่งตามข้อบังคับของ GHS
ประเทศเม็กซิโก
บังคับใช้เต็มอัตรา อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ GHS ในเม็กซิโกไม่ถือเป็นเรื่องจำเป็นหรือต้องบังคับใช้
ประเทศออสเตรเลีย
ส่วน 7.1 รูปแบบข้อบังคับด้านการงาน สุขภาพและความปลอดภัย (WHS) มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2016 มาตรฐานเหล่านี้สอดคล้องกับคำแนะนำจาก UN
ประเทศไต้หวัน
GHS ถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่ในไต้หวัน
ประเทศเซอร์เบีย
กำหนดเส้นตายสำหรับการบังคับใช้กับราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐเซอร์เบีย หมายเลข 64/10 คือวันที่ 1 มิถุนายน ปี 2015 ภาษาเซอร์เบียต้องปรากฎบนฉลาก แต่ในบทบัญญัติต้องรวมถึงภาษาอื่นด้วย บทบัญญัติในข้อบังคับนี้ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับ CLP ของ EU
ประเทศมาเลเซีย
กำหนดเส้นตายในการบังคับใช้ของมาเลเซียในเรื่อง การจัดหมวดหมู่ประเภทความปลอดภัยและสุขภาพในอาชีพที่เกี่ยวข้อง การติดฉลากและเนื้อหาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (CLASS) คือ วันที่ 17 เมษายน ปี 2015 ข้อบังคับใช้สะท้อนให้เห็นระบบ GHS ของ UN ที่ใกล้เคียงมาก

แนวทางการบังคับใช้ OSHA, กุมภาพันธ์ 2015

ผู้ใช้ปลายทางหลายคนในซัพพลายเชนเคมีของสหรัฐฯ พบว่าระบบ GHS ของ OSHA ที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2015 เป็นภาระในการนำมาปฏิบัติ ไม่นานมานี้ OSHA ได้ทำให้ภาระของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เบาลงด้วยการออกนโยบายการบังคับใช้ตามวิจารณญาณ

จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017 OSHA จะไม่อ้างอิงสมาชิกเหล่านั้นของซัพพลายเชนเคมีภัณฑ์ปลายทางที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฉลาก GHS และ SDS ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2015 เนื่องจากไม่สามารถได้รับข้อมูลที่จำเป็นจากซัพพลายเออร์ต้นทาง

หากต้องการพิจารณาให้อยู่ในการผ่อนผันทางการบังคับใช้ตามวิจารณญาณนี้ บริษัทต้องมอบ::

 • หลักฐานของความพยายามรับข้อมูลที่จำเป็นจากซัพพลายเออร์ต้นทาง
 • หลักฐานของความพยายามรับข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • หลักฐานของความพยายามจัดประเภทข้อมูลด้วยตัวเอ
 • กำหนดเวลาสำหรับการปฏิบัติตามที่ชัดเจนและบังคับใช้ได้

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดเข้าชมเว็บไซต์ OSHA.


ฉลาก GHS

GHS ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับสารเคมีที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานผ่านฉลากและเอกสารประกอบ แต่ด้วยกำหนดเวลาการนำไปปฏิบัติที่ใกล้เข้ามา บริษัทเคมีภัณฑ์พบว่าข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

องค์ประกอบฉลากที่ต้องมีมีอะไรบ้างและมีการใช้งานอย่างไร เลื่อนไปที่จุดสีฟ้าด้านข้างของฉลากนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ชื่อผลิตภัณฑ์

คำสัญญาณ

ต้องมีคำสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง "คำเตือน" สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ "มีอันตรายไม่รุนแรงหรือไม่ถึงแก่ความตาย" หรือ "อันตราย" สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ "มีอันตรายรุนแรงหรืออาจทำให้ถึงแก่ความตาย"

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (H-statements)

ข้อความแสดงอันตรายที่กำหนดโดย GHS ให้คำเตือนต่อความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ต้องมีคำเตือนอย่างน้อยหนึ่งรายการบนฉลาก GHS H-statements ใช้แทนวลีความเสี่ยง (R-phrases) ของสหภาพยุโรป

ข้อความแสดงข้อควรระวังของชื่อผลิตภัณฑ์ (P-statements)

ข้อความแสดงข้อควรระวังของชื่อผลิตภัณฑ์ (P-statements) บนฉลากจะมี P-statements อย่างน้อยหนึ่งข้อ สูงสุดไม่เกินหกข้อ แต่ละข้อจะสัมพันธ์กับพิคโทแกรมบนฉลาก และอธิบายวิธีการเก็บรักษา การดูแล และการจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน P-statements ใช้แทนวลีความปลอดภัย (S-statements) ของสหภาพยุโรป

หมายเลขผลิตภัณฑ์

โดยปกติผลิตภัณฑ์จะมีหมายเลข CAS หรือ IUPAC กำกับ

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์ IUPAC คือชุดของตัวอักษร หมายเลข และเครื่องหมายขีดกลางที่ใช้ระบุสารเคมีออร์แกนิค และอาจยาวหลายสิบตัวอักษร
 • หมายเลข CAS แบ่งออกได้เป็นสามส่วนโดยเครื่องหมายขีดกลาง ส่วนแรกประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดตัว ส่วนที่สองมีตัวเลขสองตัว และส่วนที่สามมีตัวเลขหนึ่งตัว

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตต้องแสดงบนฉลาก

พิคโทแกรม

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (พิคโทแกรม) พิคโทแกรม GHS เป็นรูปเพชรมีเก้าแบบสีดำ สีขาว และสีแดง แต่ละรูปแสดงภาพข้อควรระวังในการจัดการ บนฉลากต้องไม่มีรูปเพชรที่ภายในว่างเปล่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจเป็นข้อมูลเรื่องใดๆ ที่ผู้ผลิตเลือก ได้แก่ บาร์โค้ด, URL เว็บไซต์, โลโก้องค์กร, ข้อมูลสินค้าคงคลัง หรือข้อมูลติดต่อ HazMat ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เป็นสีเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้การสนับสนุนต่อมาตรฐานแบรนด์ขององค์กร

ข้อกำหนดเรื่องขนาดฉลาก

โปรดทราบว่าในสหภาพยุโรป พิคโทแกรมต้องมีขนาดอย่างน้อย 1/15 ของขนาดฉลาก

ภาชนะ ขนาดขั้นต่ำสุดของฉลากถังลิตร (มม.)
<3> 74 x 52
3-5 ถังลิตร 105 x 74
5-500 ถังลิตร 148 x 105
>500 ถังลิตร 210 x 148

ข้อพิจารณาเรื่องการพิมพ์ฉลาก GHS

การพิมพ์ฉลากแบบโมโนโครม (สีเดียว) มีการปฏิบัติทั่วไปในโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์และโกดังสินค้า แต่แนวปฏิบัตินี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกประเทศ เนื่องจากพิคโทแกรม GHS ต้องมีขอบสีแดง ในขณะที่การใช้สื่อฉลากที่พิมพ์รูปเพชรสีแดงมาล่วงหน้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ วิธีนี้ผู้ประกอบการต้องเลือกสื่อที่มีหมายเลขและการจัดเรียงของรูปเพชรสีแดงอย่างเหมาะสม ข้อผิดพลาดผู้ใช้เพียงจุดเล็กอาจนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์และอาจถูกปรับ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ต้องใช้ใบอนุญาตสินค้าอันตรายทางทะเลสากล (IMDG) จะต้องใช้ฉลากที่ตรงตามข้อกำหนด BS5609 สำหรับการยึดติดและความคงทนของสีในน้ำทะเล ในขณะที่เกณฑ์ BS5609 ขึ้นอยู่กับสื่อที่ใช้พิมพ์ฉลากเป็นหลัก ไม่ใช่ทุกระบบการพิมพ์ที่สามารถผลิตฉลากที่จะผ่านการทดสอบที่จำเป็น

คู่ค้าของเราจำนวนมากเสนอเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาเป็นเฉพาะเพื่อช่วยให้บริษัทเคมีภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน GHS ใหม่ และเนื่องจากสถาปัตยกรรมการพิมพ์ของ BarTender สร้างบนมาตรฐานไดรเวอร์ของ Microsoft เราเป็นส่วนที่สามารถปรับใช้ได้ยืดหยุ่นในโซลูชัน GHS ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องพิมพ์ Windows รุ่นใดให้เราแนะนำคุณให้กับตัวแทนจำหน่าย BarTender ที่จะสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ


BarTender และ GHS: พึ่งพาได้ ปรับขนาดได้ ปรับใช้ได้ยืดหยุ่น

BarTender®เป็นซอฟต์แวร์การจัดทำฉลากที่ปลอดภัยและได้รับความไว้วางใจซึ่งมีการปรับให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากลและความต้องการทางธุรกิจของวงการเคมีภัณฑ์

ด้วย BarTender คุณสามารถสร้างและผลิตฉลาก GHS โดยอัตโนมัติ ด้วยการควบคุมและความปลอดภัยจากส่วนกลาง ใช้ BarTender เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณและข้อมูลกฎข้อบังคับกับเครื่องพิมพ์ที่หลากหลาย โดยให้การสนับสนุนที่เหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์เดียวในตำแหน่งเดียวหรือเครื่องพิมพ์หลายพันเครื่องจากประเภทเครื่องพิมพ์ที่หลากหลายที่อยู่บนเครือข่ายทั่วโลกของคุณ

BarTender ทุกรุ่นรองรับระบบการเขียนสมัยใหม่ทุกระบบ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถใช้กลยุทธ์สร้างการเติบโตและการปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วโลกได้ ชุดรวมแบบอักษรที่ใช้อักขระ GHS ยังมีให้ด้วย: ใช้ชุดรวมแบบอักษรเพื่อพิมพ์พิคโทแกรมบนสื่อฉลากที่จัดรูปแบบมาล่วงหน้า หรือสร้างพิคโทแกรมขอบสีแดงของคุณเอง

ตัวอย่างแม่แบบฉลาก BarTender

การจัดทำฉลาก GHS ของคุณแบบอัตโนมัติสามารถช่วยลดความเสี่ยงของผู้ผิดพลาดผู้ใช้ที่มาพร้อมกับระบบแบบทำด้วยตัวเอง และสามารถให้การทำงานร่วมกันในโรงงานของคุณและตลอดทั้งซัพพลายเชนของคุณ บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลกสร้างและทำงานอัตโนมัติโปรแกรมการจัดทำฉลาก GHS ของตนโดยใช้เทคโนโลยีในฉลากตัวอย่างที่มาพร้อม BarTender รุ่น Automation และ Enterprise Automation

ใช้ตัวอย่างฉลาก BarTender เป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตฉลาก GHS ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างฉลากให้การเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะมาจากระบบ ERP สากล ฐานข้อมูลบุคคลที่สาม ฐานข้อมูลภายใน หรือแม้แต่สเปรดชีตที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์และเครื่องพิมพ์ของคุณ ข้อมูลฉลากสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ SDS ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของโรงงานของคุณง่ายขึ้นในขณะที่เป็นไปตามเกณฑ์ EHS&S กฎธุรกิจที่สร้างมาในตัวจะช่วยจัดการให้พิคโทแกรมเป็นไปตามเกณฑ์ และคุณสมบัติปรับขนาดพิคโทแกรมอัตโนมัติของ BarTender จะช่วยให้คุณใช้พื้นที่ของฉลากเพื่อความชัดเจนในการมองซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ประโยชน์สูงสุด

พันธมิตร GHS ที่คุณไว้วางใจ

BarTender คือพันธมิตร GHS ที่คุณไว้วางใจ ดูวิดีโอสั้นๆ ของเราและเรียนรู้ว่าการใช้ BarTender จัดทำฉลากตามเกณฑ์ GHS เป็นเรื่องง่ายเพียงใด ดูบันทึกการสัมมนาทางเว็บของเราเพื่อเรียนรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับ GHS และการใช้โซลูัชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เลื่อนดูแท็บในหน้าเว็บนี้ และสำรวจดูเนื้อหาแบบอินเทอร์แอคทีฟ เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับระบบ GHS: องค์ประกอบฉลาก กำหนดการสากล ข้อพิจารณาเรื่องการพิมพ์


BarTender รุ่นใดที่เหมาะสำหรับคุณ

เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้ 30 วันฟรีเพื่อทดลองใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ BarTender ว่าสามารถตอบสนองความต้องการที่ยากที่สุดสำหรับการจัดทำฉลาก บาร์โค้ด และอื่นๆ อีกมากได้อย่า ติดต่อเรา หรือติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำไม BarTender คือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุดในหมวดหมู่เดียวกัน

Create
(ออกแบบและพิมพ์)

รุ่น Basic

รุ่น Professional

เริ่มใช้งานได้ในไม่กี่นาที!

คุณลักษณะทั้งหมดของรุ่น Basic บวกกับ

 • การออกแบบและพิมพ์ฉลาก การ์ด การ์ดแถบแม่เหล็ก และอื่นๆ
 • การปรับแต่งความเร็วการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หรือเครื่องทำเครื่องหมายใดๆ
 • ออกแบบรูปแบบการป้อนข้อมูลที่ช่วยมอบการตรวจสอบข้อมูลและรับอินพุตเวลาการพิมพ์จากแป้นพิมพ์หรือเครื่องสแกนบาร์โค้ด

สิ่งที่อนุญาตให้ใช้งานต่อพีซีหนึ่งเครื่อง

 • อ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV, ฐานข้อมูล และ Excel ค้นหาและเลือกระเบียนที่จะพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย
 • เข้ารหัสฉลาก RFID

สิ่งที่อนุญาตให้ใช้งานต่อพีซีหนึ่งเครื่อง

สร้าง & ทำงานอัตโนมัติ
(ออกแบบ พิมพ์ และ ควบคุม)

รุ่น Automation

รุ่น Enterprise Automation

คุณลักษณะทั้งหมดของรุ่น Professional บวกกับ:

คุณลักษณะทั้งหมดของรุ่น Automation บวกกับ:

 • พิมพ์อัตโนมัติจากทุก OS ระบบ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ตอบสนองต่อคำขอการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ SDK
 • ออกแบบโดยใช้ Intelligent TemplatesTM เพื่อลดปริมาณการบำรุงรักษา
 • รักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการพิมพ์ด้วยบทบาทของผู้ใช้และกลุ่ม
 • สังเกตการณ์สถานะการพิมพ์และประวัติโดยละเอียดของการใช้งานระบบ.

สิ่งที่อนุญาตให้ใช้งานต่อเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง

 • พิมพ์โดยอัตโนมัติโดยเป็นการตอบสนองต่อ API ของบริการบนเว็บหรือการสื่อสาร TCP/IP
 • ทำงานร่วมกับ SAP และ Oracle
 • ใช้ประโยชน์จากการจัดการระบบแบบรวมศูนย์ การพิมพ์ผ่านบราวเซอร์ พื้นที่จัดเก็บแม่แบบแบบรวมศูนย์ พร้อมการควบคุมการตรวจทาน การรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม SDK เต็มรูปแบบ การเข้ารหัสสมาร์ทการ์ด และอื่นๆ

สิ่งที่อนุญาตให้ใช้งานต่อเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง


ข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชันด้านข้อบังคับ
ระบบการจัดกลุ่มสารเคมีสากล (GHS)

GHS ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับสารเคมีที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานผ่านฉลากและเอกสารประกอบ แต่ในทางปฏิบัติบริษัทเคมีภัณฑ์พบว่าข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เรียนรู้เกี่ยวกับ GHS และวิธีที่ BarTender สามารถช่วยบริษัทของคุณให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจในส่วนใดของโลก

โซลูชันอุตสาหกรรม
การจัดการซัพพลายเชน

BarTender เป็นตัวเลือกการทำฉลากซัพพลายเชนของบริษัทการผลิต การกระจายสินค้า 3PL และโกดังสินค้าทั่วโลก เรียนรู้ว่า BarTender จะสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณใช้อินเทอร์เฟซได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดทั้งซัพพลายเชนของคุณได้อย่างไร

เอกสาร PDF
การทำฉลากเคมีภัณฑ์ตามข้อกำหนดที่ง่ายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BarTender และการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ในแหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้นี้

Seagull Scientific ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์นานาชาติ (NACD) โดยเราเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ฉลาก บาร์โค้ด และ RFID หลักรายเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ NACD

ข้อมูลเพิ่มเติม

Industry Solution
ซอฟต์แวร์การจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ของ BarTender

องค์ประกอบฉลาก GHS
พิคโทแกรม

GHS label elements
ข้อความประกาศ H และข้อความประกาศ P

โซลูชันอุตสาหกรรม
BarTender สำหรับการจัดการฉลากซัพพลายเชน

PDF Sheet
BarTender สำหรับการทำฉลากเคมีภัณฑ์

ภาพรวมของ BarTender

ซื้อ BarTender


ลูกค้าของเราบอกว่า

"ความสามารถของ BarTender ในการใช้งานร่วมกับ ERP และระบบจัดการการออกเอกสารข้อมูลความปลอดภัยใดๆ พร้อมกับแม่แบบอัจฉริยะที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าผลิตภัณฑ์เคมีทั้งหมดของเราเรียกใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายเรื่องกฎเกณฑ์ GHS ของฉลาก"
—Rick Schilling, ประธาน, Integrated Productivity Systems (IPSi)