การฝึกอบรม BarTender

เรียนรู้วิธีการใช้งาน BarTender ให้เกิดประโยชน์ที่สุดจากการฝึกอบรมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคลังวิดีโอหรือดูวิธีใช้งานแต่ละอันผ่านสัมมนาทางเว็บและการฝึกอบรมในพื้นที่.


การสัมมนาทางเว็บและการฝึกอบรมในพื้นที่

การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สำหรับตัวแทนจำหน่าย BarTender มีให้บริการติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ เราสามารถจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ของคุณโดยมีค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้สามารถขอรับการฝึกอบรมได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย BarTender ผู้ใช้ที่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายไม่จัดการฝึกอบรมให้สามารถ ติดต่อเราเพื่อให้ช่วยติดต่อหาผู้ช่วยที่เหมาะสมได้


วิดีโอการฝีกอบรม

วิดีโอการฝึกอบรมเหล่านี้สำหรับ BarTender 2016 วิดีโอสำหรับเวอร์ชั่นเก่ากว่าก็มีเช่นกัน

หากหัวข้อของคุณไม่ได้รับการกล่างถึงที่นี่ โปรดตรวจสอบ ศูนย์สนับสนุน, the กระทู้สนทนาผู้ใช้หรือเอกสารอธิบาย สำหรับคำตอบของคำถามที่มักพบบ่อย

เริ่มต้นการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งาน

ดูว่าการออกแบบแม่แบบด้วย BarTender ทำได้ง่ายเพียงใด

การตั้งค่าเอกสารฉลากที่ใช้ความร้อน

วิธีเลือกประเภทสื่อ กำหนดขนาดสต็อก รูปร่างฉลาก และขนาดขอบข้างเมื่อใช้สต็อกแบบกำหนดเอง ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนสำหรับพิมพ์ และปรับตัวเลือกเหล่านี้ในภายหลัง

การตั้งค่าเอกสารฉลากที่ใช้เลเซอร์/อิงค์เจท

วิธีเลือกประเภทสื่อ กำหนดขนาดสต็อก รูปร่างฉลาก และขอบเมื่อใช้สต็อกแบบกำหนดเอง ระบุอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ กำหนดลำดับการพิมพ์ฉลาก และปรับตัวเลือกเหล่านี้ในภายหลัง

การตั้งค่าเอกสารการ์ดพลาสติก

วิธีกำหนดขนาดสต็อก ปรับการวางแนวเอกสารเพื่อใช้กับแถบแม่เหล็ก และปรับตัวเลือกเหล่านี้ในภายหลัง.


หัวข้อทั่วไปd

การพิมพ์การ์ด ป้าย หรือฉลากสองด้าน

วิธีการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านสำหรับการ์ด ป้าย หรือฉลากของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างการออกแบบแยกสำหรับเอกสารด้านหน้าและด้านหลัง และการเปิดใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์สองด้านของเครื่องพิมพ์ของคุณ

การส่งออกภาพฉลาก

วิธีการส่งออกบางส่วนหรือฉลาก BarTender ทั้งหมดเป็นภาพกราฟิก

การสร้างหมายเลขประจำเครื่อง

BarTender ทำให้สามารถเพิ่มหมายเลขประจำเครื่องในเครื่องพิมพ์เดียวหรือเครื่องพิมพ์ทั้งเครือข่าย ทริกเกอร์รวมถึงแบบต่อหน้า ต่องาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแหล่งข้อมูลหรือช่องฐานข้อมูล หรือเมื่อเวลาหรือวันที่เปลี่ยนแปลง ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีตั้งค่าการเพิ่ม ทริกเกอร์ และจำนวนสำเนาหลายชุดต่อหมายเลขประจำเครื่องหนึ่งอัน

การทำงานด้วยวันที่และเวลา

BarTender สนับสนุนแหล่งที่มาและรูปแบบของวันที่และเวลาที่หลากหลาย ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการข้อมูลวันที่และเวลาหลายๆ วิธี ซึ่งรวมถึงการดึงข้อมูลออกมาจากนาฬิกาของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์โดยตรง การอิงข้อมูลเวลาและวันที่จากตำแหน่งหรือเขตเวลา การเลือกรูปแบบวันที่ การเพิ่มวันที่และเวลาจากแหล่งข้อมูลแบบฝังหรือฐานข้อมูล และการสร้างวันที่ออฟเซตโดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่า Julian Dates

BarTender สนับสนุนรูปแบบของวันที่และเวลาที่หลากหลาย ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงรูปแบบวันที่มาตรฐานบนฉลากของคุณให้เป็นวันที่ Julian โดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่าพื้นหลังของคุณ

BarTender ให้วิธีจัดการภาพกราฟิกและการออกแบบคุณภาพสูงและใช้งานง่าย ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างภาพพื้นหลังสำหรับฉลากของคุณโดยการเพิ่มรูปภาพ สี การไล่ระดับสีหรือลักษณะพื้นผิว และวิธีใช้ภาพพื้นหลังเป็นแม่แบบสำหรับการออกแบบฉลาก

การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

BarTender มอบหลายวิธีในการเปลี่ยนจำนวนของฉลากที่พิมพ์ ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลายวิธีในการตั้งค่าจำนวนการพิมพ์ ไม่ว่าจะใช้กล่องข้อความการพิมพ์แบบใส่ค่าเองหรือใช้แบบฟอร์มการป้อนข้อมูล หรือใช้ช่องฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ


การระบุข้อมูลสำหรับฉลากของคุณ

ภาพรวมของแหล่งข้อมูล

BarTender จะดึงข้อมูลฉลากมาจากหลายแหล่ง ทั้งฐานข้อมูลในพื้นที่และสากล ไฟล์ภายนอก ค่าวัตถุ สคริปต์ Visual Basic scripts แม่แบบรหัสเครื่องพิมพ์ นาฬิการะบบหรือเครื่องพิมพ์ และข้อมูลที่ฝังมา ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีกำหนดแหล่งข้อมูลสำหรับวัตถุในฉลากของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลระหว่างวัตถุ

ด้วย BarTender วัตถุในแม่แบบฉลากสามารถใช้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลเดิมได้ ทำให้ข้อมูลฉลากของคุณมีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแบ่งปันข้อมูลระหว่างข้อความ RFID และวัตถุบาร์โค้ดในแม่แบบฉลากของคุณ

การออกแบบแบบฟอร์มป้อนข้อมูล

BarTender 2016 มอบคุณสมบัติแบบฟอร์มป้อนข้อมูลที่ปรับได้ซึ่งสามารถใช้เพื่ออินพุทข้อมูลในเวลาที่พิมพ์ ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ได้สำหรับการออกแบบแบบฟอร์มป้อนข้อมูล และวิธีการใช้งานองค์ประกอบเหล่านั้น

แบบฟอร์มป้อนข้อมูล: การกำหนดค่า Record Picker

ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีระบุคุณสมบัติของ Record Picker ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแบบฟอร์มป้อนข้อมูล รวมถึงวิธีที่ข้อมูลมีการแสดงต่อตัวปฏิบัติการพิมพ์ คุณสมบัติการเลือกข้อมูล เค้าโครง และสีและแบบอักษร

แบบฟอร์มป้อนข้อมูล: การใช้ส่วนควบคุมรายการ

ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างรายการข้อมูลที่ดึงข้อมูลมาล่วงหน้าโดยใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมทั้งฐานข้อมูลแบบฝัง ไฟล์ภายนอก ชื่อไฟล์จากโฟลเดอร์และ Visual Basic Scripting


ฐานข้อมูลระบบ BarTender

การตั้งค่าฐานข้อมูลระบบ

การสร้างและกำหนดค่าฐานข้อมูลระบบ BarTender (ฐานข้อมูลระบบเสริมจำเป็นสำหรับ BarTender และ Companion Application สำหรับการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย และการควบคุมเอกสารระดับสูง แต่ไม่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลฉลาก ณ ขณะนั้น)

การกำหนดค่าสิทธิ์อนุญาตใช้ฐานข้อมูลระบบ

ใช้ SQL Management Studio เพื่อกำหนดค่าสิทธิ์อนุญาตผู้ใช้สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบ BarTender อย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

"บริการตัวเอง"ออนไลน์
ความช่วยเหลือทางเว็บ
ศูนย์สนับสนุน / FAQ
ฝีกอบรม& วิดีโอ
กระทู้สนทนาผู้ใช้
รุ่นบริการ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความแชท

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

อัปเกรด BarTender

รับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์